Kindertherapie (4-12j)

De wereld is mooier met jou.

LOESJE

 

PSYCHOTHERAPIE voor

KINDEREN (4-12j)

 

Wanneer een kind bepaalde moeilijkheden ervaart en zich niet goed in zijn/haar vel voelt, kan psychologische begeleiding de nodige hulp bieden.   

 

Wij bieden psychotherapie op maat van het kind.  

 

 

 

 

Kinderen kunnen terecht bij

Wanneer is therapie bij kinderen nuttig of nodig?

 

Bij verschillende signalen kan het nuttig zijn om een kinderpsycholoog te raadplegen: angsten, slaapmoeilijkheden, laag zelfbeeld, emotionele moeilijkheden, depressieve klachten, faalangst en perfectionisme, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, gepest worden, gedragsmoeilijkheden en agressie, ADHD, ADD en concentratiemoeilijkheden, autisme(spectrum)stoornis, psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn... enz), zindelijkheidsproblemen, moeilijkheden op school, afscheid en rouw, problemen in het gezin, ingrijpende of traumatische gebeurtenissen, (echtscheiding, verhuis...) … 

 

 

 

AANMELDING

Soms kan het zijn dat u bent doorverwezen door uw arts of kinderpsychiater. Misschien kreeg u vanuit de school of het CLB de aanbeveling om psychologische begeleiding op te starten.  Maar ook zonder doorverwijzing bent u welkom.  U kan zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier.    

 

INTAKE

Er wordt altijd eerst een intakegesprek met u als ouder(s)/voogd/begeleider gepland, waarbij het kind niet aanwezig is.  De doelstelling van dit gesprek is om een breder beeld te krijgen van de klachten en de moeilijkheden die uw kind ervaart.  We peilen eveneens naar uw vragen en verwachtingen, alsook naar het doel van de therapie.  

 

KINDERSESSIES  

Deze sessies gaan door met het kind alleen. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is voor het kind, wordt er samen met u en het kind gekeken wat wel haalbaar is.

Tijdens deze kindersessies probeert de psycholoog samen met het kind te zoeken naar een beter functioneren. Dit gebeurt door middel van de combinatie van gesprekstherapie en speltherapie. Met andere woorden, er wordt op een creatieve en speelse manier gewerkt aan de klachten die het kind ervaart. Omdat ieder kind uniek is, net zoals ieder verhaal persoonlijk is, worden het ritme, de duur en de frequentie van de sessies samen met u bekeken.

 

WERKVORMEN

Het is belangrijk om de belevingswereld en de persoonlijkheid van het kind in kaart te brengen, zodat de klachten daarbinnen gekaderd kunnen worden. Dit kan gebeuren met behulp van een belevingsonderzoek, wat inhoudt dat het kind allerlei opdrachten dient te maken. Hiertoe kunnen verschillende creatieve werkvormen behoren, zoals tekenen, schrijven, boetseren, met duplo-popjes werken, ...

 

OUDERBEGELEIDING

Af en toe nodigen we u als ouder(s)/voogd/begeleider uit, met als doelstelling dat u blijvend betrokken wordt tijdens het therapieproces van uw kind. Tijdens deze oudergesprekken schetsen we een beeld over hoe de therapie met uw kind verloopt en proberen we antwoorden te bieden op uw vragen.  

 

TARIEF

sessie van 45 min : 45 euro 

oudergesprekken 1u : 60 euro

Contacteer ons


Groepspraktijk Perspectief

Zeswegenstraat 115

8790 Waregem


0475 33 69 83


info@groepspraktijkperspectief.be

Spreekuren


Ons team werkt van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 21u30 en op zaterdag van 8u30 tot 13u.


Kijk bij elke therapeut afzonderlijk voor zijn / haar spreekuren.

Maak een afspraak


Gebruik aub het aanmeldingsformulier voor een eerste afspraak.

© Groepspraktijk Perspectief 2018   |   Privacy Policy

Zeswegenstraat 115 - 8790 Waregem

0475 33 69 83