Privacy Policy

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief, gevestigd aan Zeswegenstraat 115 - 8790 Waregem in België, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens

Website: https://www.groepspraktijkperspectief.be

Adres: Zeswegenstraat 115, 8790 Waregem in België

Tel: +32 475 33 69 83

E-mail: privacy@groepspraktijkperspectief.be

 

Binnen Groepspraktijk Perspectief is elke therapeut afzonderlijk verantwoordelijk voor de privacy van de eigen cliënten. Vragen ivm privacy kunt u richten aan uw eigen therapeut of u kan ons bereiken via privacy@groepspraktijkperspectief.be.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het aanmedlingsformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De therapeuten binnen Groepspraktjk Perspectief verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

- Seksuele leven

- Gezondheid

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- Biometrische gegevens

- Genetische gegevens

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@groepspraktijkperpsectief.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

- Groepspraktijk Perspectief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groepspraktijk Perspectief) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximum 30 jaar voor wettelijk verplichte gegevens en bewaren andere gegevens zolang deze nodig zijn om onze diensten uit te kunnen voeren.

- Facturatie en administratie : 7 jaar

- Nota’s en dossiers van onze clienten : tot 10 jaar na de laatste afspraak

- Aanwezigheidslijsten bij afspraken of groepssessies : tot 10 jaar na de sessie

- Gegevens verzameld via de website : tot 6 maand na de ontvangst

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken de therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand of op papier naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@groepspraktijkperspectief.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De therapeuten binnen Groepspraktijk Perspectief nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@groepspraktijkperspectief.be.

Contacteer ons


Groepspraktijk Perspectief

Zeswegenstraat 115

8790 Waregem


0475 33 69 83


info@groepspraktijkperspectief.be

Spreekuren


Ons team werkt van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 21u30 en op zaterdag van 8u30 tot 13u.


Kijk bij elke therapeut afzonderlijk voor zijn / haar spreekuren.

Maak een afspraak


Gebruik aub het aanmeldingsformulier voor een eerste afspraak.